Ewa Solarewicz
Psycholog, psychoterapeuta

 

Dyplom magistra psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Ukończona Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.
Psychoterapia indywidualna prowadzona w nurcie psychodynamicznym (od 2003 r.), obecnie w trakcie szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

Wiedza i wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej z klientem indywidualnym, głównie z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Tel: 504 693 472
www.ewasolarewicz.pl.
Marcelina Jaromin
Psycholog, psychoterapeuta


Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi terapię w ujęciu psychodynamicznym osób dorosłych i młodzieży. Praca terapeutyczna objęta jest systematyczną superwizją, prowadzoną przez superwizorów z listy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

Tel: 509 332 881

 
Monika Byrska - Janeczek
Psycholog, psychoterapeuta.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi terapię w ujęciu psychodynamicznym osób dorosłych i młodzieży. Praca terapeutyczna objęta jest systematyczną superwizją, prowadzoną przez superwizorów z listy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

Tel: 693 56 27 29
Agata Gajos
Psychoterapeutka, pedagog, socjoterapeutka.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Wielkopolskiej Szkoły Terapii Systemowej, Studium Socjoterapii i Szkoły Trenerów. Obecnie w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Pomaga rozwiązywać problemy osobom w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających konflikty wewnętrzne i kryzysy, cierpiącym z powodu obniżonego nastroju, braku motywacji, lęków czy stanów depresyjnych, borykającym się z problemami w porozumiewaniu się z partnerem czy innymi członkami rodziny. Mającym objawy psychosomatyczne – bóle brzucha, migreny, bezsenność i inne. Cierpiącym z powodu niskiej samooceny, braku poczucia sensu, nieradzącym sobie z napięciem i stresem. Oferuje pomoc młodzieży przeżywającej trudności wieku dorastania, mającej kłopoty w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, popadającej w konflikty, posiadającej objawy nerwicowe, pozbawionej wiary w siebie, mającej problemy w nauce. Zaprasza rodziców potrzebujących wsparcia w trudnych sytuacjach wychowawczych, a także nauczycieli szukających pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych. Zajmuje się terapią rodzin. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi, młodzieżą i jej rodzinami..

Tel: 606 413 657


<<< Powrót

© 2011 Wrocławskie centrum psychiatrii i psychoterapii