Zakres pomocy:

1. Psychoterapia indywidualna dorosłych, dzieci i młodzieży.

Prowadzimy psychoterapię w paradygmacie psychodynamicznym, opierającym się na stworzeniu długotrwałej relacji z pacjentem.

2. Terapia rodzin

3. Konsultacje psychiatryczne i psychologiczne:

  • Nerwice, depresje, psychozy
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia związane ze stresem
  • Zaburzenia jedzenia, wizerunku własnego ciała
  • Problemy w relacjach partnerskich, społecznych i zawodowych

4. Diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna

Oferujemy diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną min.:

  • Diagnozę funkcjonowania poznawczego (min. testy inteligencji)
  • Diagnozę i testy osobowościowe
  • Diagnozę organicznych uszkodzeń CUN (Centralnego Układu Nerwowego)
  • Diagnozę zaburzeń pamięci

5. Psychoedukacja

 

© 2011 Wrocławskie centrum psychiatrii i psychoterapii